کاپـا

به وبسایت رسمی گروه کاشفان استعداد ، پرورشگران اندیشه خوش آمدید

درباره کـاپـا

مجموعه کاشفان استعداد، پرورشگران اندیشه (کاپا) در سال ١٣٨٩ به همت جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای گام برداشتن در جهت اهداف پیش‌گفته بنیان نهاده شد و امروز با گذشت هشت سال، گروهی از دانشجویان فعال دانشگاه‌های کشور، دانشگاه های شیراز و علوم پزشکی شیراز را در کنار هم جمع کرده است تا بتواند با استفاده از ظرفیت‌های دانشجویی، به اهداف تعیین‌شده خود دست یابد.

از حامیان ما می توان به دانشگاه علوم پزشکی شیراز، بنیاد نخبگان فارس، آموزش و پرورش استان فارس، دانشگاه شیراز، شهرداری شیراز، جهاد دانشگاهی استان فارس، مرکز نخبگان علوم پزشکی شیراز و پژوهش سرای دانش آموزی رازی شیراز اشاره کرد.