ته نخ ، رویدادی به وسعت تمام شهر است!

در شرایط امروز یکی از مشکلات فضای دانشگاهی یا در نگاه کلان فضای علمی کشور ما، مساله محور نبودن علم و پژوهش ها است. توجه به این موضوع مهم که اصالت و ارزش علوم در کاربرد و کارآمدی آن هاست، موجب می شود که پژوهشگران و دانشجویان ، پژوهش های مبتنی بر مسئله را دنبال نمایند.

به همین منظور، ما بر آن شدیم تا با مشابه سازی محیط حل مسئله، افراد را نسبت به مشاهده حساس کنیم و به آن ها جرات حل مسائل را انتقال دهیم تا با تمرین مکرر و افزایش جرات ورزی خود،  افرادی تاثیر گذار بر دنیای خود باشند. کاشفان استعداد، پرورشگران اندیشه (کاپا) از دی ماه 1395 طرح خلاقانه خود با عنوان «ته نخ » را برای همه اقشار علاقه مند و مرتبط به خصوص دانشجویان برگزار می کند.

« ته نخ »، رویدادی به وسعت تمام شهر است! تیم علمی ته نخ که متشکل از دانشجویان خلاقِ خود است مدتی پیش از آغاز رویداد در سطح کل شهر مکان هایی مجزا و متنوعی را مشخص کرده و سپس معما هایی جذاب پیچیده مبتنی بر هر مکان شهر و به طور اختصاصی طراحی می کند. معماهایی که حل آن نیازمند ذهنی

مشاهده گر، کنجکاو، دقیق و خاق است.

شرکت کنندگان نیز که در قالب گروه های چهار نفره در رویداد شرکت می کنند ابتدا در کارگاه های آموزشی تدوین شده توسط کاپا با اهداف تقویت قدرت مشاهده و تفکر واگرا حضور یافته تا ذهنشان آمادگی آن را بیابد تا اطرافشان را بهتر مشاهده کنند و مسائل را از زوایای مختلف بررسی کنند. سپس با ورود به روند رقابتیِ رویداد، مطابق با دستورالعمل مسابقه توسط تیم علمی کاپا به نقاط مشخص شده در سطح شهر هدایت شده تا در نهایت با حل هر معمای طراحی شده در نقط ههای مختلف شهر به نقطه دیگر رفته تا درنهایت به خط پایان مسابقه نزدیک شوند.

لازم به ذکر است که تا کنون دو دوره از رویداد «ته نخ » با شرکت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه شیراز اجرا و با استقبال زیاد دانشجویان و مسئولان نیز همراه شده است.

ضمن آن که با توجه به ظرفیت ته نخ و معما محور بودن مسائل فارغ از نیاز به اطلاعات تخصصی، این رویداد قابلیت اجرا برای خانواده ها را نیز به عنوان تیم های شرکت کننده دارد.