فعالیت های کاپا را می توان به سه بخش کودکان، دانش آموزی و دانشجویی  تقسیم کرد.

در بخش کودکان، کارگروه کودکان مشغول به فعالیت می باشد. همچنین در بخش دانش آموزی، کارسوق های خلاقیت و مسابقات ملّی خلاقیت دانش آموزی ابن سینا توسط مجموعه کاپا برگزار می شود.

از فعالیت های کاپا در بخش دانشجویی می توان به، سلسله سخنرانی های 360 درجه، رویداد ته نخ و نشریه دانشجویی خشت اوّل اشاره کرد.

توضیح کامل این فعالیت ها را می توانید در زیرگروه های بخش فعالیت در منوی سایت بخوانید.