آدرس: فارس، شیراز، بلوار زند،میدان امام حسین، ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی، طبقه سوم، اتاق 309